Fecic exposa als seus associats propostes per superar la crisi de el sector dels elaborats

14-11-2019 - 18:45 - porcí

Fecic exposa als seus associats propostes per superar la crisi de el sector dels elaborats

El secretari general de Fecic, Josep Collado, i responsables de les àrees internacionals, tècnica i de comunicació s'han reunit amb cinquanta empreses d'elaborats carnis per analitzar la situació actual i buscar possibles solucions al problema que travessa aquest sector pels forts increments en el cost de les matèries primeres càrnies, com a conseqüència de la propagació de la PPA a la Xina i a altres països i per les tensions en els mercats internacionals, amb la proliferació de polítiques proteccionistes.

La patronal ha explicat els treballs que està duent a terme per conscienciar la societat d'aquest greu problema, que passen per una sensibilització dels responsables polítics i de l'opinió pública, per mitjà de la difusió d'informació sobre aquesta crisi en els mitjans de comunicació i d'una estratègia d'impuls a la internacionalització.

També s'ha traslladat als assistents els acords assolits en la reunió entre Fecic i les patronals francesa, FICT, i italiana, ASSICA, que passen per demanar a les institucions europees, per mitjà de la patronal càrnia europea CLITRAVI, que desenvolupin un pla a curt i mig termini per donar suport a aquest sector, que s'enfronta a una crisi històrica. Aquest pla inclou suggeriments d'acció com:

 

  • Establir fons especial d'ajuda financera de la UE per la crisi com la que viuen ara els elaboradors carnis.
  • Pla de promoció: línies pressupostàries ad hoc per a programes de promoció en tercers països i en el mercat interior.
  • Reintroduir les restitucions a l'exportació per a determinats productes i per un període de temps limitat que no pot anar més enllà de desembre de 2020 a causa dels compromisos internacionals ja acordats.
  • Incrementar les produccions porcines nacionals.
  • Augmentar les quantitats de quotes de carn de porc, per un període de temps limitat, en els actuals acords comercials amb tercers països.
  • Revisió de la Política Agrària Comuna (PAC): estudiar la manera d'aconseguir ajudes per al sector de la transformació i per a les empreses elaboradores.
  • Mesures de bioseguretat: buscar la creació d'un fons de la UE per augmentar els nivells de bioseguretat dels establiments a nivell nacional i per evitar la propagació de la PPA.

A més, l'Àrea Internacional ha explicat a les empreses el seu Pla de promoció internacional 2020-2021, amb accions a mig i llarg termini en col·laboració amb la interprofessional Interporc i PRODECA, i que té com a objectiu obrir nous mercats i impulsar i augmentar les exportacions d'elaborats en mercats emergents com Amèrica Llatina o Àfrica.

Finalment, Fecic, juntament amb altres estats membres, ha denunciat aquest matí davant la DG AGRI de la Comissió Europea la greu situació en què es troba el sector dels elaborats carnis, demanant-li un seguiment d'aquesta, i sol·licitant-li mesures de suport en sintonia amb els plantejaments de Fecic.