Fecic proposa mesures per fer front a la crisi del sector oví

16-04-2020 - 10:40 - oví

Fecic proposa mesures per fer front a la crisi del sector oví

Fecic ha demanat a l’Administració de l'Estat i als Grups Parlamentaris mesures en favor del sector oví, ja que pateix des de ja fa uns anys una caiguda constant de les seves produccions, bàsicament per la disminució de la demanda interna com a conseqüència de determinades modificacions dels hàbits de consum. A això se li afegeix ara, en plena crisi pel coronavirus, l’escassa versatilitat en el seu consum, havent d'afrontar tant el tancament dels establiments d'hostaleria i restauració, segment rellevant en el seu consum, com també la prohibició del consum a l’aire lliure (barbacoes) pel confinament decretat. Aquesta situació ha comportat una alentiment en els sacrificis d'aquesta espècie animal i en les sortides de les granges de bona part d’aquests animals.
 
Per aquesta raó Fecic ha demanat l’adopció de mesures de mercat que ajudin als productors de carn d’oví i també al manteniment de l'activitat dels escorxadors d’oví.

Les propostes de la patronal són:
 

 • Recolzament d’una entitat de promoció que trobi un mercat a l'àrea del Golf Pèrsic que estigui disposat a adquirir canals congelades de xai de qualitat en quantitat i programació suficient que pugui donar sortida als excedents de producció d’oví que s’estan produint actualment.
   
 • Els escorxadors que participin en aquesta iniciativa hauran d'adquirir el bestiar als preus de mercat retribuït al ramader, amb els preus de cotització de les llotges de referència, sacrificar-los segons el procediment HALAL, validat per les institucions religioses islàmiques acreditades, per procedir posteriorment a la seva congelació i emmagatzematge.
   
 • Paral·lelament, alguna entitat (ICO o ICF) hauria d'obrir o adaptar les línies de finançament necessàries, amb l'aval de l'Administració, en el marc financer de les ajudes de l'Alarma Nacional, podent actuar fins i tot com a contraaval el valor de la pròpia mercaderia emmagatzemada, a efecte que l'escorxador pogués retribuir al ramader, en el termini que estableix la Llei de la Cadena Alimentària, els animals adquirits per al seu sacrifici.
   
 • L’Administració, o sobre qui es pogués delegar, inspeccionaria l’operació: volums, quantitats, dates, etc, i generaria un acta que seria el document necessari per a que l’entitat corresponent pogués finançar l’operació.
   
 • L’operació financera es tancaria un cop realitzada l’operació d'exportació i es cancel·laria la línia de crèdit iniciada amb l’entitat que fos (ICO o ICF).