Interporc autoritza a 4 entitats per atorgar els certificats de "Benestar Animal Certificat"

03-10-2019 - 12:58 - porcí

Interporc autoritza a 4 entitats per atorgar els certificats de "Benestar Animal Certificat"

La Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) ha autoritzat a les primeres quatre entitats de certificació responsables de fer entrega del segell "Benestar Animal Certificat" a aquelles granges i operadors de porcí mereixedores d'aquest distintiu. Es tracta d'AENOR Internacional, ARAPORC Entitat d'Inspecció, Certicar i OCA Institut de Certificació.

Les certificadores seran les encarregades de comprovar que compleixen en la seva totalitat amb els requisits previstos en el "Reglament Tècnic de Benestar Animal i Bioseguretat Interporc ANIMAL WELFARE SPAIN", el de més exigència de la Unió Europea, ja que imposa, a més dels establerts per normativa comunitària, altres de més calat en benestar animal i bioseguretat.

Les entitats de certificació són empreses externes i independents de la Interprofessional per garantir la màxima transparència i rigor tècnic en les auditories, del resultat donaran compte a Interporc.

En cas de ser satisfactori, serà la Interprofessional l'encarregada d'emetre el corresponent certificat i número de certificació. A partir d'aquest moment, els operadors de porcí que disposin del certificat "BENESTAR ANIMAL CERTIFICAT" podran fer ús del mateix avalant així les seves bones pràctiques en matèria de benestar animal i bioseguretat.

El Reglament IAWS vetlla pel benestar dels animals i el control de la bioseguretat en 8 àrees de control: alimentació, neteja-desinfecció, allotjament, salut, comportament, maneig, control de les granges i animals i control al centre de sacrifici, i en totes les fases del procés productiu des de la gestació i cria, engreix, transport, sacrifici i fabricació.

 

ElPozo Alimentación, la primera

ElPozo Alimentación és la primera empresa càrnia a obtenir la certificació Interporc Animal Welfare Spain sota el segell IAWS-ACompromiso Benestar Certificat. Segons un comunicat de la companyia, els consumidors podran conèixer amb una imatge comú què carns i productes carnis s'han obtingut amb les majors exigències de benestar animal en tota la cadena productiva.