Japó elimina els aranzels al porcí europeu i obre noves oportunitats al sector a Espanya

20-02-2019 - 14:45 - porcí

Japó elimina els aranzels al porcí europeu i obre noves oportunitats al sector a Espanya

El passat 1 de febrer va entrar en vigor l'acord comercial entre la Unió Europea i el Japó, que elimina progressivament els gravàmens duaners japonesos sobre productes del porcí procedent de la Unió Europea, tant per a la carn de porc com per als transformats, el que suposa obrir noves oportunitats per al porcí espanyol, que ja és el quart proveïdor mundial el país nipó. Així ho ha explicat la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca Espanyol (Interporc) en un comunicat.

Fins ara, els aranzels als productes transformats del porcí europeu tenien un gravamen de fins al 8,5% sobre el valor del producte, mentre que els de la carn eren del 4,3%. D'ara endavant tendiran a l'eliminació progressiva, el que incideix en una major competitivitat que permetrà seguir avançant a les nostres empreses al Japó, on la qualitat del producte espanyol és cada vegada més valorada. L'acord protegeix també a un total de 205 productes alimentaris amb indicacions geogràfiques, el que tindrà un efecte molt positiu en nombroses pimes agroalimentàries.

De fet, Espanya és el país que més ha crescut en el mercat japonès - segon importador mundial de carn de porcí- en els últims anys multiplicant les seves exportacions per cinc, amb prop de 100.000 tones i més de 340 milions d'euros l'any 2017 , una fita que ha estat possible gràcies al fet que els consumidors japonesos valoren principalment l'alta qualitat de la carn de porc blanc espanyol.

Japó compta amb una població de 127 milions d'habitants, d'alt poder adquisitiu. És la tercera economia mundial per valor del PIB, i compta amb una sofisticada xarxa de distribució, el que el fa un destí prioritari per al porcí espanyol.

Aquesta bona valoració es basa en algunes característiques que diferencien al sector porcí espanyol, com el seu model de producció, que és un exemple a nivell mundial i que és especialment respectuós amb el medi ambient, amb el benestar animal i amb la seguretat alimentària.