"La dona rural marcarà el futur del sector agroalimentari"

15-10-2021 - 08:14 -

"La dona rural marcarà el futur del sector agroalimentari"

Article d'opinió de Jerónima Bonafé Ramis, Presidenta de l'Associació de Dones de Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya..

Avui dia 15 d'octubre vam celebrem el dia internacional de la Dona Rural que en aquesta ocasió porta per lema "La dona rural, productora d'aliments sans per a tots". Un lema al meu judici molt encertat perquè el paper de les agricultores i ramaderes és produir aliments sans i segurs amb els quals abastir les necessitats de la societat. Aquest paper qualificat pels nostres responsables polítics com estratègic durant la pandèmia, i que a més respon al repte dos dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles, ens ha de fer reflexionar sobre la importància de la dona per al futur de l'alimentació i del territori rural, i la necessitat que comptin amb les mateixes oportunitats que els homes.

I assolir aquestes oportunitats és un dels objectius que tenim a l'Associació de Dones de Cooperatives Agroalimentàries, AMCAE. Des de l'organització, les nostres federacions regionals i cooperatives treballem per posar en valor el treball, la dedicació i l'esforç que desenvolupen cada dia totes les dones, agricultores i ramaderes, sòcies de cooperatives.

Aquest esforç s'ha plasmat en que actualment les dones representen el 27% de la base social de les cooperatives, un 8% formen part dels consells rectors i un 4,4% són presidentes de cooperatives i un 10,4% en llocs de direcció. Si bé aquestes xifres són insuficients, és cert que observem un avanç més qualitatiu que quantitatiu, el que sens dubte ens anima a continuar amb la tasca de formació i assessorament a les nostres sòcies, per motivar la seva emprenedoria i lideratge, i assolir una major participació en els òrgans de govern de les nostres cooperatives.

Sens dubte, la tasca d'AMCAE ha generat entre les nostres cooperatives i federacions regionals un major grau de sensibilització que ha permès crear una estructura com és el Grup de Treball d'Igualtat de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, amb el qual pretenem avançar en la línia de la igualtat de gènere i en una major participació de la dona cooperativista.

Però la nostra tasca no es queda només en la formació i informació, AMCAE té cada vegada una major presència institucional, perquè creiem que hem de defensar i impulsar el canvi no només a nivell intern, sinó també des de totes les institucions on es decideix el paper de la dona. Així, mantenim una contínua col·laboració amb l'Institut de les Dones desenvolupant un programa de més de 40 actuacions encaminades a aconseguir una major representació de dones en els òrgans de decisió de les cooperatives agroalimentàries; i amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, treballem per dur a terme un conjunt d'11 actuacions que, sota el títol "Dones de cooperatives: agents de canvi per a la qual sostenibilitat del rural", ens permetrà arribar a més de 300 dones de l'entorn rural; i a més vam participar en el Grup de Treball de Dones del Fòrum de Cohesió Territorial per abordar el repte demogràfic i aportar possibles solucions a la despoblació.

I aquest paper d'altaveu de les nostres dones cooperativistes ha fet que donem el salt als fòrums europeus, on a l'igual que la PAC es defineixen les polítiques transversals per a tots els països de la UE. Des de la vicepresidència del Grup de Treball de Dones del COPA-COGECA i en el Comitè Consultiu de la Comissió Europea sobre igualtat d'oportunitats entre dones i homes, que depèn de la Direcció General de Justícia, hem proposat actuacions concretes, amb la nostra visió rural i cooperativa, que permeten abordar els reptes i obstacles que avui dia segueixen impedint una igualtat efectiva entre homes i dones.

Tenim importants reptes i obstacles que superar en els propers anys. Som productores, mantenim el món rural i alimentem a l'urbà, i volem participar de manera activa en la presa de decisions i en els llocs de responsabilitat i de representació, per això és important que en aquest dia se'ns reconegui i valori el nostre paper, i sobretot es posin a la nostra disposició les eines necessàries perquè tinguem les mateixes oportunitats que els nostres companys cooperativistes.