La facturació per exportacions de porcí espanyol puja un 21,4% el 2020

01-10-2021 - 12:32 - porcí

La facturació per exportacions de porcí espanyol puja un 21,4% el 2020

El valor de les exportacions del sector del porcí espanyol va arribar als 7.600 milions d'euros al 2020, fet que suposa un increment del 21,4% respecte a l'any anterior, segons ha indicat la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca, Interporc, i difós Efeagro.

Espanya s'ha posicionat així com el segon major exportador mundial de porcí, per darrere dels Estats Units i per davant de països com Alemanya, Dinamarca, Canadà, Països Baixos, el Brasil o la Xina.

Amb una facturació de 18.000 milions d'euros al 2020, el sector representa més del 42,6% de la Producció Final Ramadera i el 16,3% de la Producció Final Agrària, suposant actualment el 9,5% del PIB industrial.

Així, el sector compta amb 86.547 granges i 2.630 indústries càrnies de porcí, que produeixen més de 4,8 milions de tones anuals, el que situen Espanya com el primer productor de la Unió Europea i el quart major del món. Per la seva banda, el consum total de carns i elaborats del porcí durant 2020 va créixer tant en volum (+7,5%) com en valor (+13,8%).

Seguint amb les dades, el sector porcí de capa blanca està implantat en més del 40% dels municipis rurals on genera per sobre dels 20.000 llocs de treball estables i de qualitat. En concret, sis de cada deu llocs de treball generats pel sector es troben a la "Espanya Rural", és a dir, en municipis amb menys de 5.000 habitants, segons la interprofessional. Pel que fa a l'ocupació femenina, 65.000 dones treballen en el sector; a més, més de 30.000 duen a terme la seva activitat en petits municipis. Pel que fa a la sostenibilitat, segons l'últim informe d'Inventari Nacional Gasos d'Efecte Hivernacle, durant el període 2005-2020 el sector ha reduït en un 41,2% les seves emissions derivades dels sistemes de gestió de fems. I en l'últim any s'ha reduït en més d'un 4% les seves emissions GEH per quilo de carn produït, constituint el pes del sector porcí sobre el conjunt de les emissions GEH nacionals l'1,9%.