La producció mundial de cereals creixerà gairebé un 2,4% en la campanya 2020/21

15-09-2020 - 14:27 - cereals i farratges

La producció mundial de cereals creixerà gairebé un 2,4% en la campanya 2020/21

La producció mundial de cereals arribarà als 2.730,3 milions de tones en la campanya 2020/2021, xifra pràcticament igual a l'apuntada en la previsió d'agost i que confirma un increment del 2,4% respecte a la campanya anterior, quan es va obtenir una collita de 2.666,5 milions. Així ho recull l'informe de la situació dels mercats agraris, elaborat pel Departament Nord-americà d'Agricultura (USDA), que revisa les previsions realitzades el passat mes d'agost de les collites de cereals i altres cultius.

Per cereals, l'USDA ha revisat a l'alça la collita mundial de blat, que eleva a 770,49 milions de tones enfront dels 766,02 milions de la seva última previsió d'agost, fet que suposa un increment del 0,85% respecte a la campanya anterior. D'aquesta quantitat total, 136 milions corresponen a la collita de blat prevista per a la Unió Europea (UE-28) -després de reajustar a l'alça l'estimació de 135,50 milions de tones d'agost-, xifra que reflecteix un -12,13% respecte a la campanya anterior.

L'USDA manté pràcticament estable el seu càlcul anterior per Estats Units amb una producció a setembre de 50,1 milions de tones de blat (52,6 milions en la campanya 2019/2020), a l'igual que per la Xina, amb una projecció de 136 milions (133.590.000 en l'anterior).

Pel que fa als cereals secundaris, la collita mundial serà de 1.460,26 milions de tones, producció una mica inferior a la seva última estimació de 1.464,70 milions, però un 3,8% superior a la registrada a la campanya 2019/2020 quan es van produir 1.406,50 milions.

Per països, els Estats Units tindrà una collita de 392,63 milions de tones en la campanya 2020/2021, per sota dels 402,59 milions previstos a l'agost i un 9,27% superior a l'obtinguda en la campanya anterior. L'estimació de l'USDA es manté per a la Xina a 267,38 milions de cereals secundaris, el que representa una producció inferior en un 0,31% a la registrada a la 2019/2020. La collita d'aquest tipus de cereals a la UE-28 és de 161,66 milions de tones, estimació lleugerament inferior als 162,36 milions d'agost, però que s'acosta a la collita de 161,24 milions de la campanya anterior. De la resta de productors mundials destaquen també Brasil, amb una collita prevista a setembre de 113,41 milions (110,41 milions en l'estimació d'agost, i 105,57 milinos en la campanya anterior), i l'Argentina, la producció és de 56,47 milions (56,42 i 56,76 milions respectivament).

Pel que fa a les llavors oleaginoses es produiran 609,1 milions de tones a escala mundial, volum lleugerament inferior a l'estimació d'agost, però que marca un creixement de gairebé un 6% en comparació a la campanya anterior.