La Renda Agrària de 2019 se situa en 26.179,6 milions d'euros, un 8,6% per sota de 2018

24-12-2019 - 12:33 -

La Renda Agrària de 2019 se situa en 26.179,6 milions d'euros, un 8,6% per sota de 2018

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha fet pública la primera estimació de les principals xifres econòmiques de el sector agrari en 2019. En ella, la Renda Agrària se situa en 26.179,6 milions d'euros, valor un 8,6% inferior a la de l'any 2018 i un 4,5% per sobre de la mitjana dels últims 10 anys. A nivell europeu, la renda agrària d'Espanya és la segona més elevada de la UE, només per darrere de França, que també ha vist disminuïda la seva renda en un -8,3%.

La Renda Agrària per Unitat de Treball Anual (UTA) s'ha situat en 30.361,6 €, un 8,3% inferior a la de l'any 2018, conseqüència al seu torn de l'esmentada reducció de la renda agrària i de el volum de treball en l'agricultura del 0,4%, expressat en unitats de treball agrari.

Per la seva banda, la Producció de la Branca Agrària s'ha situat en 50.637.000 d'euros, xifra molt similar a la de l'any 2017. Aquesta xifra suposa una reducció enfront de l'any passat, en què hi va haver un registre històric d'aquest paràmetre, a causa a les excel·lents condicions meteorològiques que es van donar en 2018.


Producció vegetal

Durant 2019, el règim de precipitacions ha estat particularment deficitari, produint-se una situació de sequera que ha afectat àmplies zones d'Espanya.

Les produccions de secà han estat les més directament afectades per la sequera i l'absència de precipitacions, donant lloc a forts descensos en les collites d'olives (-29,5%), cereals (-18,3%), plantes industrials (- 16,7%) i raïm (-14,4%).

En determinades produccions i subsectors, el desequilibri entre oferta i demanda ha donat lloc a una reducció significativa dels preus, com ha estat el cas de les fruites.


Producció animal

La producció animal ha experimentat una pujada d'un +3,6% respecte a 2018 a causa de el bon comportament de les produccions, que van augmentar un + 2,1%, destacant les aus 8,3%, el boví +4,5% i el porcí +1,6%.

Per la seva banda, els preus han augmentat un +1,4% en el conjunt de la producció animal, destacant l'increment registrat en porcí de +8,2% a causa de l'excel·lent comportament de el comerç exterior. En altres sectors, l'augment de la producció no s'ha vist compensat amb un millor comportament de el comerç exterior, influint en el comportament negatiu dels preus, com ha estat el cas de el sector d'aus, boví i ous.

Els consums intermedis s'incrementen un +3,6%, a causa d'un increment en un +1,3% en les quantitats consumides, acompanyat per un increment del +2,2% en preus. Aquest increment és motivat principalment per l'augment de la valor dels pinsos (+5,4%), a causa d'un increment del volum consumit (+2,1%) vinculat a l'augment de producció en determinats sectors, combinat amb un increment en preus (+3,1%). Destaca així mateix l'increment registrat en fertilitzants (+5,5%), degut principalment al factor preu.