La superficie de panís transgènic disminueix a Espanya

14-02-2019 - 19:19 - cereals i farratges

La superficie de panís transgènic disminueix a Espanya

El Departament d'Agricultura dels Estats Units (USDA en les seves sigles en anglès) constata que hi ha un declivi a llarg termini del cultiu de blat de moro a Espanya i, de forma paral·lela, de la superfície dedicada a l'única varietat modificada genèticament (OMG) -el blat de moro bt o MON810- que se sembra des de 1998.

L'informe, titulat "Espanya: Anuari de biotecnologia agrícola", explica que la superfície espanyola de blat de moro transgènic, que representa el 95% de tota l'àrea de cultius modificats de la Unió Europea, està condicionada per factors com la disponibilitat d'aigua o la competència de cultius alternatius.

També ho està per la incidència del cuc barrinador en el blat de moro tradicional, ja que si aquesta és baixa els agricultors opten més per les llavors no tractades genèticament per a la següent campanya.

Segons les dades de l'estudi, la superfície total plantada a Espanya de blat de moro ha baixat gradualment de les 421.600 hectàrees (4,81 milions de tones) de la campanya 2014/15 fins a les 326.600 ha (3,67 milions de t) a la 2018 / 19.

En 2013, els agricultors van dedicar al blat de moro MON810 un total de 136.962 ha, una xifra que no s'ha tornat a assolir en els anys posteriors, segons dades fins a 2018 (115.246 ha).