La taxa de l'aigua per a les granges a Catalunya genera malestar en el sector

16-01-2019 - 14:55 - porcí

La taxa de l'aigua per a les granges a Catalunya genera malestar en el sector

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha manifestat la seva oposició a la proposta del Govern de la Generalitat d'aplicar un impost addicional per l'ús de l'aigua a les granges de porcí i avícoles.

Segons el responsable de ramaderia de la FCAC, Ramon Armengol, la "aplicació d'aquest gravamen per l'ús de l'aigua a les granges és una mesura arbitrària i injusta, ja que la taxa s'aplicaria per un servei de sanejament que resultaria inexistent". Així mateix, Armengol assegura que "les poques aigües brutes generades per les explotacions ramaderes es gestionen juntament amb les dejeccions, que són tractades o aplicades en sòl agrícola i, en cap cas, abocades a la llera pública que depèn de l'Agència Catalana de l'Aigua". Així doncs, des de la FCAC consideren que les taxes "imposades" es convertirien finalment en un "nou impost" al sector, sense cap contraprestació per als ramaders.

Cal destacar que el cost actual de les explotacions per a la gestió de les dejeccions ramaderes és d'entre 3 i 6 euros el metre cúbic de purí. La nova taxa suposaria un impacte d'uns 2.800 euros afegits per explotació a compte d'un servei que, segons la FCAC "no s'utilitzaria".

La modificació d'aquest impost s'introduiria mitjançant l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. Per la seva banda, el Govern preveu aplicar aquest impost de manera gradual, amb plena implantació l'any 2020 amb una recaptació que se situaria en 2.450.000 euros.