Les dones copen el 42% dels llocs de treball en el sector porcí

08-03-2021 - 13:21 - porcí

Les dones copen el 42% dels llocs de treball en el sector porcí

Unes 65.000 dones treballen en el sector porcí espanyol, fet que suposa 4,2 de cada 10 llocs de treball, i juguen un paper fonamental en el lideratge internacional del sector, segons destaca la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) amb motiu del Dia Internacional de la Dona, 8 de març.

En total, i només tenint en compte l'ocupació directa, són 31.450 dones les que treballen en la producció primària, 30.926 a les indústries i distribució de porcí i 2.620 en cooperatives i empreses integradores, tal com reflecteixen les dades elaborades per Interporc.

El director d'Interporc, Alberto Herranz, destaca "la gran envergadura i importància de la dona en el nostre sector, i la seva dedicació és garantia de futur per al sector primari i per a les zones rurals, ja que més de 30.000 duen a terme la seva activitat en municipis de menys de 5.000 habitants, dotant de vida i dinamisme als pobles de la 'Espanya buidada'.

No obstant això, apunta, "és necessari donar visibilitat a la feina que realitzen i seguir impulsant la seva incorporació als òrgans de decisió i representació, tant en l'àmbit de la producció com en l'industrial agroalimentari o el corporatiu".

Així mateix, afegeix, "és fonamental seguir promovent la seva formació i qualificació i eliminar les barreres que dificulten la reducció de la bretxa de gènere, especialment pel que fa a conciliació familiar, corresponsabilitat en l'activitat, cotitzacions socials, cotitularitat a les granges i petites empreses agroalimentàries, etc. ".