Les indústries de l'alimentació animal i de la ramaderia alerten sobre els perills de la vaga de transports per carretera

17-03-2022 - 14:11 -

Les indústries de l'alimentació animal i de la ramaderia alerten sobre els perills de la vaga de transports per carretera

Comunicat conjunt de les entitats signants al final.

"En el tercer dia de vaga convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies, i en la major part del territori espanyol, la indústria de l'alimentació animal no es pot proveir de matèries primeres per elaborar aliment per a bestiar ni pot fer arribar l'aliment a les explotacions ramaderes, tot acompanyat per l'actuació sovint violenta de piquets de les associacions convocants de la vaga.

Nombroses fàbriques, particularment de la zona centre i sud d'Espanya, ja han hagut de tancar la seva activitat. Consegüentment, moltes explotacions ramaderes es troben sense pinso per als animals. A això cal afegir que l'activitat del transport de bestiar també està greument interrompuda, amb els consegüents problemes de benestar animal que això comporta quan els desplaçaments no es realitzen en els temps programats.

La situació és particularment greu en no haver-se establert, ni per l'organització convocant ni per l'administració, serveis mínims que assegurin la continuïtat, almenys parcial, de serveis legalment essencials com és l'alimentació al bestiar. Així mateix, la manca d'acció de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, en la major part dels casos, ens impedeix assegurar el manteniment de la nostra activitat.

Recordem que l'alimentació del bestiar i la ramaderia no només són serveis legalment essencials per a la societat, sinó que, si segueixen interromputs i més enllà del desproveïment de productes ramaders, es poden produir problemes de salut pública en no poder alimentar els animals.

És per això que requerim de l'Administració de l'Estat mesures urgents per assegurar el manteniment de la nostra activitat."


Entitats signants del comunicat:

Asociación de Fabricantes de Harina de España (Afhse)
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprograpor)
Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar)
Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu)
Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac)
Asociación Interprofesional de Carne Avícola (Avianza)
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales (Cesfac)
Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos (Federovo)
Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (Interovic)
Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas (Interpalm)
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca Español (Interporc)
Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (Provacuno)