Les interprofessionals ramaderes impulsen un segell de qualitat en benestar animal

19-06-2019 - 14:06 - porcí

Les interprofessionals ramaderes impulsen un segell de qualitat en benestar animal

Les interprofessionals de la producció animal impulsen un segell de qualitat que avali el compromís del sector carni amb el benestar animal en un projecte en el qual treballen les interprofessionals de porcí ibèric (ASICI), de conill (INTERCUN), d'oví i cabrum (INTEROVIC ), de porcí de capa blanca (INTERPORC), de pollastre (PROPOLLO) i de boví (PROVACUNO), que consistiria a crear un segell harmonitzat però adaptat a cada producció ramadera.

Com a base del projecte, el conjunt de OIAs de les diferents produccions animals utilitzaran el segell 'BENESTAR ANIMAL CERTIFICAT', creat per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) per avalar les bones pràctiques en el sector porcí.

L'objectiu és harmonitzar la certificació en benestar animal de manera que el consumidor pugui reconèixer un únic segell que garanteixi les bones pràctiques en aquesta matèria al llarg de tot el procés de vida de l'animal.

Aquesta iniciativa és pionera a nivell mundial i reflecteix el compromís del sector ramader espanyol amb el benestar animal, matèria en la qual és un referent a nivell internacional en comptar amb la normativa més avançada del món.

 

Compromís amb els cinc principis de benestar animal de l'OIE

Tots els Reglaments vetllaran pel compliment dels cinc principis de benestar animal establerts per l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE): animals lliures de fam, set i desnutrició; lliures de pors i angoixes; lliures d'incomoditats físiques o tèrmiques; lliures de dolor, lesions o malalties; i lliures per expressar les pautes pròpies de comportament.

Per a la seva obtenció es contemplen auditories a les instal·lacions ramaderes, en les operacions de càrrega, transport i descàrrega, i en les empreses càrnies que processen i elaboren productes per a la seva comercialització final, el que permet cobrir totes les fases, tant les ramaderes com les industrials.

 

Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries

Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, reconegudes pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, estan constituïdes per associacions de la producció, transformació i comercialització i tenen entre els seus objectius donar a conèixer la realitat dels seus productes i sectors a la societat.