L'exportació d'elaborats carnis es duplica en l'última dècada

05-03-2020 - 13:57 -

L'exportació d'elaborats carnis es duplica en l'última dècada

Les exportacions espanyoles d'elaborats carnis es van elevar fins als 1.160 milions d'euros el 2019, fet que suposa el doble que fa una dècada, segons l'informe "Sectors basic 'Elaborats carnis" elaborat per DBK. Segons Efeagro, el valor de les exportacions es va incrementar un 4,3% en la seva taxa anual, tenint en compte que la pujada dels preus va propiciar un lleuger increment del valor de mercat d'aquests productes.

Entre els principals països de destinació, destaquen França, Alemanya, Portugal i el Regne Unit, que van concentrar conjuntament el 57% del total exportat el 2019, -en conjunt, la Unió Europea va acaparar el 79%-. D'aquests països, DBK subratlla la favorable evolució al 2019 de les vendes espanyoles a Portugal (+10,5%) i el Regne Unit (+5,3%). Pel que fa a les importacions, van repuntar fins a arribar als 370 milions d'euros, un 11,1% més que el 2018. Alemanya, França, Països Baixos i Itàlia són els principals països proveïdors, i agrupen conjuntament més de el 60% del total importat.

A curt termini, és previsible que es mantingui la tendència de moderat ascens de les vendes d'elaborats carnis a Espanya, per als quals s'estima una taxa de variació mitjana anual al voltant de l'1,5% en el període 2020-2021, el que donaria com a resultat una xifra propera als 7.450 milions d'euros en l'últim exercici.


Empreses

Al gener de 2020, estaven inscrites en el Registre General Sanitari d'Aliments com a fabricants o transformadors de carns i derivats, aus i caça, 4.271 empreses. En aquest sentit, Barcelona és la província que concentra el major nombre d'indústries homologades, amb 350 societats, seguida per Salamanca, amb 283 empreses, Girona (203), Madrid (193) i Badajoz (191).

L'estructura de l'oferta es caracteritza per una "alta atomització" encara que s'aprecia una tendència a la concentració del sector en els últims anys fruit de noves adquisicions per part de les grans empreses, segons recull l'estudi.