Luis Planas adverteix de la pujada de preus de les matèries primeres per a alimentació animal

01-07-2021 - 12:09 - boví

Luis Planas adverteix de la pujada de preus de les matèries primeres per a alimentació animal

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha exposat en el Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea, que ha tingut lloc a Luxemburg, les dificultats que travessa el sector ramader, i particularment el boví, tant de carn com de llet, a causa de l'augment dels preus de matèries primeres amb destinació a alimentació animal.

Planas també ha traslladat la seva preocupació per les importacions de fruites i hortalisses de tercers països i ha cridat l'atenció sobre la necessitat que es compleixin les condicions establertes en els acords comercials establertes per la Unió Europea. La manca de compliment d'aquests acords situa en desavantatge competitiu a determinades produccions espanyoles, de manera que el ministre ha sol·licitat a la Comissió Europea extremar el compliment dels acords.

Pel que fa a les matèries primeres, l'increment del preu dels cereals i de les oleaginoses ha suposat un encariment dels pinsos compostos utilitzats per a l'alimentació animal. Tot i que la producció mundial de cereals pot arribar a un rècord aquest any, hi ha previst un increment de la demanda del 2%, de manera que es mantindrà la pressió sobre els preus.

Planas ha sol·licitat a la Comissió que realitzi un seguiment estret de l'evolució dels marges de valor de les explotacions ramaderes, especialment de les de producció de llet. El ministre ha advertit de la dificultat que tenen els ramaders per repercutir l'increment de les matèries primeres en els següents baules de la cadena de valor.

En l'anàlisi de la situació dels mercats agraris que ha realitzat el Consell de Ministres, Planas ha advocat també per flexibilitzar durant un any l'aplicació dels programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, a causa de l'impacte de les incidències climatològiques en gran part d'Europa. Igualment ha considerat necessari ampliar en un any més, fins al 31 de desembre de 2022, les autoritzacions de nova plantació i replantació de vinyes, a causa de les dificultats que han tingut els titulars per la pandèmia de la covid-19.