Mercolleida crea la comissió per elaborar el Pla estratègic que reafirmi el seu lideratge en el mercat agroalimentari nacional i internacional

15-04-2019 - 09:05 - Mercolleida

Mercolleida crea la comissió per elaborar el Pla estratègic que reafirmi el seu lideratge en el mercat agroalimentari nacional i internacional

Mercolleida elaborarà un pla estratègic que permeti l’entitat consolidar-se i reafirmar el seu lideratge en el mercat agroalimentari en l’àmbit nacional i internacional. El Consell d’Administració reunit aquest divendres, presidit pel paer en cap, Fèlix Larrosa, ha aprovat la redacció d’aquest pla i ha creat una comissió per tirar-lo endavant, formada pels consellers Rossend Saltiveri, Ramon Armengol i Josep Presseguer (els dos darrers, incorporats recentment).

El document inclourà un estudi comparatiu dels mercats de preus del sector per saber quin és el posicionament actual, així com els resultats i l’experiència assolida fins ara. L’anàlisi de les oportunitats i els reptes determinarà les vies a seguir.

Un dels punts que es formularan és la sinergia amb altres entitats que operen en la promoció econòmica, especialment dels sectors agroalimentaris, com pot ser GlobaLleida, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, la Universitat de Lleida o la Generalitat de Catalunya. Entre altres, també es plantejarà la possibilitat de nous servies o sectors d’activitat o la possibilitat de girar el focus envers alguns mercats globals.

S’ha de recordar que el Consell d’Administració de Mercolleida es va reunir fa un mes per donar comptes de l’any 2018, un exercici que es va tancar amb un resultat positiu de 30.530,29 euros.


Mercat Xinès

El preu del porc referenciat a Mercolleida ha registrat des de fa setmanesun increment considerable, de més de 32 cèntims. Ha evolucionat des de 1,036 €/kg a principis de febrer a l’actual 1,36 €/kg. Aquest increment es deu a l’afectació de la pesta porcina africana a la Xina i la incidència que està tenint en el mercat porcí mundial. El Consell d’Administració de Mercolleida ha donat a conèixer el bon funcionament dels mercats i de la tasca informativa que se n’ha fet al respecte. Precisament, aquesta informació detallada ha tingut una repercussió positiva en els operadors del mercat porcí espanyol. Segons l’informe, es parla d’una reducció del 20% d’efectius a la Xina o més, fet que ha repercutit en un increment del preu del porc en viu al mercat d’arreu.

Altres punts del dia

En la reunió d’aquest divendres s’ha informat que Mercolleida va participar en la jornada organitzada pel Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida, amb el títol “L’impacte del Brèxit en l’economia lleidatana”. En aquest marc, es va concloure que de produir-se el “Brèxit”, la incidència seria lleu atès que les exportacions espanyoles al Regne Unit representen un 3% del seu total i que els problemes en el sector porcí serien de caire burocràtic; logístic i de competència americana.