Mercolleida presenta un pressupost d’1 milió de euros per al 2023

21-11-2022 - 15:05 - Mercolleida

Mercolleida presenta un pressupost  d’1 milió de euros per al 2023

El Consell d’Administració de Mercolleida s’ha reunit aquest dilluns 21 de novembre per aprovar el pressupost ordinari corresponent a l’any 2023, en el què es preveuen uns ingressos de 1.107.000€ i unes despeses de 863.000€, donant un superàvit de 244.000€ (abans d’impostos). S’ha de destacar que els ingressos de la Llotja Agropecuària Mercolleida provenen per una banda de les quotes que paguen els usuaris de la llotja per tal de rebre les cotitzacions i informes de mercats generats pels serveis tècnics de Mercolleida i, de l’altra, de l’arrendament de les oficines de les quals disposa l’entitat a l’edifici de la seva propietat.

El president de Mercolleida, Paco Cerdà, ha saludat la incorporació al Consell de Montse Baró, presidenta d’Afrucat, que ha participat per primer cop com a consellera de Mercolleida. Cerdà ha reconegut el bon treball fet en un any molt difícil econòmicament, la qual cosa permet continuar amb el creixement de la llotja i mantenir una bona estructuració del sectors ramaders de tot l’Estat per esquivar la pèrdua de producció que s’està donant, per exemple, en el nord d’Europa en el cas del porcí. 

El Consell d’Administració de Mercolleida ha expressat també el seu condol pel la pèrdua de l’empresari lleidatà Josep Tarragona.

D’altra banda, el Director General de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha presentat als membres del Consell el Pla d’Actuació de Mercolleida previst per a l’any 2023. Bàsicament, es planteja la reinversió de beneficis en obres de millora mediambiental de l’edifici, tant en l’estructura de la teulada i l’arranjament de les oficines de Mercolleida com en la col·locació de plaques solars i una instal·lació basada en la geotèrmia. En aquest sentit, està previst que durant el primer trimestre de 2023 es duguin a terme els informes tècnics sobre viabilitat del sòl per a la instal·lació geotèrmica, que aprofita la temperatura constant del subsol.

Pel que fa als mercats agrícoles i ramaders, el Consell ha constatat el bon funcionament d’aquests, en un  any tant complex i difícil com ha estat (i segueix estant) 2022, sobretot en referència a l’augment dels costos de producció i els efectes de la inflació sobre el consum. Aquestes tensions de mercat han estat ben resoltes en les diferents Juntes de Preus de Mercolleida, reflectint tant els balanços del dia a dia entre oferta i demanda como la necessitat de garantir la viabilitat de la producció en un moment de clares reduccions de les cabanyes ramaderes a tota Europa i d’incertesa sobre les produccions agrícoles per l’encariment dels seus inputs.

El Consell d’Administració de Mercolleida ha aprovat instar a l’Ajuntament de Lleida per tal que formalitzi la seva adhesió a la Xarxa Municipal Ramadera-Càrnia. I, en un altre ordre de coses, ha aprovat també modificar les normes internes de contractació i intensificar contactes amb altres llotges. En aquest sentit, Mercolleida ja ha presentat la seva sol·licitud d’adhesió a la Borsa de Comerç Europea.


Sobre Llotja Agropecuària Mercolleida SA

Llotja Agropecuària Mercolleida opera en els sector porcí, boví, cereals, pinsos i farratges, oví i fruita. En destaca la seva importància en el sector porcí, on és la llotja de referència al mercat espanyol, així com també del boví i dels cereals. Llotja Agropecuària Mercolleida és una societat anònima de la qual l’Ajuntament de Lleida compta amb gairebé un 80% de les accions i la Generalitat de Catalunya amb prop del 10%.