Mercolleida presenta un pressupost de 909.300€ per al 2021

03-11-2020 - 13:54 - Mercolleida

Mercolleida presenta un pressupost de 909.300€ per al 2021

El Consell d’Administració de Mercolleida s’ha reunit aquest dimarts 3 de novembre per aprovar el pressupost ordinari corresponent a l’any 2021, en el què es preveuen uns ingressos de 909.300€ i unes despeses de 821.500€, donant un superàvit de 87.800€ (abans d’impostos). En aquest sentit, s’ha de destacar que els ingressos de la Llotja Agropecuària Mercolleida provenen per una banda de les quotes que paguen els usuaris de la llotja per tal de rebre les cotitzacions i informes de mercats generats pels serveis tècnics de Mercolleida i, de l’altra, de l’arrendament de les oficines de les quals disposa l’entitat a l’edifici de la seva propietat.

El Director General de Mercolleida, Francesc Ollé, ha presentat als membres del Consell el Pla d’Actuació de Mercolleida previst per a l’any 2021. En aquest sentit, s’ha proposat realitzar inversions destinades a millorar les oficines de l’entitat, així com invertir en equipament i en capital humà per tal de promocionar els serveis de la Llotja de Preus tant a nivell nacional com internacional. Per tal de fer-ho possible, es potenciaran els informes orientats als mercats internacionals a fi d’aconseguir la captació d’usuaris en els principals països productors de porcí, sense oblidar els mercats del boví i dels cereals.

El president de Mercolleida, Paco Cerdà, ha mostrat la seva satisfacció per l’aprovació del pressupost de Mercolleida per a l’any vinent, amb “una sèrie de propostes importants per refermar la llotja com a un referent a nivel europeu i atent als nous mercats amb l’objectiu de continuar sent capdavanters en aquest sector”.

Precisament i tenint en compte que els mercats agropecuaris, i en especial el del porcí, s’han d’entendre en un context global sobretot en un moment en què l’exportació és i serà un factor clau, el Director General ha explicat que Mercolleida té la intenció de crear una xarxa permanent de corresponsals tant en els països productors com en els importadors. Aquests corresponsals es convertirien en el canal idoni per conèixer encara més al detall i de primera mà quina és la realitat del mercat i quines són les perspectives dels diferents agents implicats. Una informació que, sens dubte, complementaria encara més els informes actuals que reben els usuaris de la llotja de Mercolleida, ja de per sí considerats d’alta qualitat i fiabilitat. 

Tenint en compte que els mercats agropecuaris, i en especial el del porcí, s’han d’entendre en un context global sobretot en un moment en què l’exportació és i serà un factor clau, el Director General ha explicat que Mercolleida té la intenció de crear una xarxa permanent de corresponsals tant en els països productors com en els importadors. Aquests corresponsals es convertirien en el canal idoni per conèixer encara més al detall i de primera mà quina és la realitat del mercat i quines són les perspectives dels diferents agents implicats. Una informació que, sens dubte, complementaria encara més els informes actuals que reben els usuaris de la llotja de Mercolleida, ja de per sí considerats d’alta qualitat i fiabilitat. 

 Com a complement d’aquesta actuació, Mercolleida preveu que durant els primers mesos de 2021 s’aconsegueixi el reconeixement de l’entitat com a Llotja de Referència Estatal, d’acord amb la recent normativa del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.  

Per últim, el Consell d'Administració ha aprovat la realització durant l'any 2021 dels actes commemoratius del 50è aniversari de la fundació de Mercolleida, que es complirà el proper 25 de maig.

En un altre ordre de coses, Ollé ha destacat que des de l’inici de la pandèmia provocada per la covid-19, les reunions de les llotges setmanals de Mercolleida, les anomenades Juntes de Preus, s’han realitzat de forma telemàtica. Una dinàmica que seguirà sent així fins que la situació ho requereixi.


Sobre Llotja Agropecuària Mercolleida SA

Llotja Agropecuària Mercolleida opera en els sector porcí, boví, cereals, pinsos i farratges, oví i fruita. En destaca la seva importància en el sector porcí, la cotització de la qual és considerada de referència al mercat espanyol, així com també del boví i dels cereals.

Llotja Agropecuària Mercolleida és una societat anònima de la qual l’Ajuntament de Lleida compta amb gairebé un 80% de les accions i la Generalitat de Catalunya amb prop del 10%.