Mercolleida presenta un pressupost de 947.600€ per al 2022

23-11-2021 - 14:04 - Mercolleida

Mercolleida presenta un pressupost de 947.600€ per al 2022

El Consell d’Administració de Mercolleida s’ha reunit aquest dimarts 23 de novembre per aprovar el pressupost ordinari corresponent a l’any 2022, en el què es preveuen uns ingressos de 947.600€ i unes despeses de 792.600€, donant un superàvit de 154.900€ (abans d’impostos). S’ha de destacar que els ingressos de la Llotja Agropecuària Mercolleida provenen per una banda de les quotes que paguen els usuaris de la llotja per tal de rebre les cotitzacions i informes de mercats generats pels serveis tècnics de Mercolleida i, de l’altra, de l’arrendament de les oficines de les quals disposa l’entitat a l’edifici de la seva propietat.

El Director General de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha presentat als membres del Consell el Pla d’Actuació de Mercolleida previst per a l’any 2022. Bàsicament, es tracta d’un pressupost de continuïtat, tota vegada que en anys anteriors ja s’han dut a terme actuacions en equipament. En el capítol de personal, s’ha procedit al 2021 a la contractació de dos nous treballadors per al Servei d’Informació de Mercats, amb la intenció de potenciar els informes orientats als mercats internacionals, sobretot en vaquí i cereals, i també per realitzar estudis especialitzats sobre costos de producció, que és un dels principals factors que hauran d’afrontar el sectors ramaders l’any vinent. Mercolleida buscarà també enfortir la col·laboració amb altres llotges de referència nacionals. A més de la participació dels tècnics de Mercolleida com a ponents en nombrosos webinars en aquests mesos de pandèmia, l’entitat començarà ara a facilitar informació dels mercats internacionals de porcí a la principal associació de porcicultors de Colòmbia, que reconeix així el paper referent de Mercolleida com a proveïdor d’informació, i realitzarà també webinars periòdics per als ramaders de porcí d’aquest país.

El president de Mercolleida, Paco Cerdà, ha recordat l’èxit de la celebració del 50 aniversari de Mercolleida, aquest passat divendres 12 de novembre, i ha explicat que “enguany és un any important per a la ciutat i per a Mercolleida. Mercolleida és un referent del sector agropecuari i un referent de la ciutat. Mercolleida ens representa a tots. Aquest any fa 50 anys, 50 anys que s’ha ficat com a líder en el seu sector, imprescindible per al sector agroalimentari en el qual informa, ajuda i crea llocs de debat per a la fixació de referències de mercat. Per això, crec que estem tots d’enhorabona i l’aprovació i el Consell que acabem de tenir ho demostra”.


Sobre Llotja Agropecuària Mercolleida SA

Llotja Agropecuària Mercolleida opera en els sector porcí, boví, cereals, pinsos i farratges, oví i fruita. En destaca la seva importància en el sector porcí, on és la llotja de referència al mercat espanyol, així com també del boví i dels cereals. Llotja Agropecuària Mercolleida és una societat anònima de la qual l’Ajuntament de Lleida compta amb gairebé un 80% de les accions i la Generalitat de Catalunya amb prop del 10%.