Mercolleida presenta un resultat positiu de 116.961,55 euros

01-03-2021 - 14:05 - Mercolleida

Mercolleida presenta un resultat positiu de 116.961,55 euros

El Consell d’Administració de Llotja Agropecuària Mercolleida ha aprovat aquest dilluns els comptes anuals corresponents a l’any 2020, pels quals l’entitat ha obtingut un resultat positiu de 116.961,55 euros (abans d’Impost de Societats). La reunió ha tingut lloc per videoconferència atenent a les restriccions marcades per la pandèmia de la covid-19. 

Els beneficis bruts abans d’impostos de 116.961,55 euros suposen un increment del 29% respecte als comptes de l’exercici anterior i són el resultat d’un 2,59% més d’ingressos i d’un 0,42% menys de despeses. Pel que fa als ingressos, la seva variació positiva es deu principalment al centre de negoci dels mercats que desenvolupa Mercolleida amb uns ingressos per quotes d’usuaris que s’han incrementat en un 7,6% respecte a l’any passat, mentre que els ingressos per l’activitat immobiliària han estat estables.


Altres acords

El Consell d’Administració ha aprovat que el Sr. Miquel Àngel Bergés hagi estat nombrat Director General Adjunt, per tal que aquest assumeixi el càrrec de Director General de l’entitat una vegada es produeixi la jubilació de l’actual, el Sr. Francesc Ollé, fet que tindrà lloc el pròxim 30 de juny. A més es preveu la incorporació de nou personal als serveis tècnics per tal de continuar millorant-los i oferir un millor servei als seus usuaris.

 El Consell d’Administració de Mercolleida ha acordat realitzar una reunió específica per tal de debatre la manera a través de la qual Mercolleida pugui participar en el marc dels fons Next Generation de la Unió Europea amb l’objectiu de millorar el seu model actual i adaptar-lo a les exigències de les noves directrius de la Unió Europea.

Per últim, degut a la situació actual provocada per la pandèmia del coronavirus, s’ha acordat posposar els actes de commemoració del 50è aniversari de Mercolleida previstos per al maig d’aquest any i organitzar-los de cara a la propera tardor d’aquest 2021.


Situació dels mercats

La cotització mitjana del porc d’engreix a Mercolleida durant el 2020 ha estat de 1,332 euros/Kg/viu, la qual cosa suposa un lleuger retrocés del -1,2% en comparació amb la mitjana del 2019. L’any ha estat totalment atípic en la seva evolució dels preus, a causa de la covid-19 present a tot el món des del març i a causa de la covid-19 a Europa i la PPA (Pesta Porcina Africana) a Alemanya des del setembre. Pel que fa al garrí nacional, la mitjana ha estat de 39,21 euros/unitat (-14,7% i -6,75 euros en comparació a la mitjana del 2019). Per últim, la cotització mitjana de la verra del 2020 a Mercolleida -referència que, com al garrí, s’empra en la majoria de les transaccions que es fan a tot l’Estat- s’ha situat sobre els 0,563 euros/Kg/viu, la qual cosa li ha suposat un descens del -15,1% en comparació al 2019.

En el boví, s’ha fet referència a la irrupció de la pandèmia de la covid-19 com una dificultat afegida per uns productors que ja venien arrossegant problemes de rendibilitat. Si bé les compres d’aprovisionament de les famílies van esmorteir en un primer moment l’impacte sobre el consum, a començaments d’abril la crua realitat va acabar obrint-se pas.

Pel que fa al mercat del cereal, durant el primer semestre del 2020 es va mantenir la tònica de nivells baixos, però es va invertir totalment en la segona meitat de l’any.

En la resta de mercats, l’oví ha estat durant el 2020 com una muntanya russa que finalment ha acabat l’exercici amb el preu mig del corder més elevat dels últims anys; el mercat fructícola ha estat marcat per la falta de fruita i uns preus històricament alts, mentre que el del farratge deixa rere seu el mateix escenari de preus alts per a la primera meitat de l’any 2020 i un mercat més complicat en la segona.