Mercolleida presenta un resultat positiu de 63.115,30 euros a l’exercici 2021

11-03-2022 - 12:54 - Mercolleida

Mercolleida presenta un resultat positiu de 63.115,30 euros a l’exercici 2021

El Consell d’Administració de Llotja Agropecuària Mercolleida, reunit aquest divendres a Lleida, ha aprovat els comptes anuals de l’any 2021 i ha expressat la seva condemna unànime a l’agressió russa a Ucraïna. A la vegada, vol posar de manifest la seva preocupació per l’afectació d’aquesta situació als sectors ramaders i al del cereal, motiu pel qual Mercolleida estarà a sobre dels esdeveniments per prendre les decisions oportunes. Aquesta excepcional situació exigeix reforçar la tasca d’àrbitre i de transparència dels mercats que desenvolupa Mercolleida, més encara en l’actual situació de mercats extremadament volàtils en cereals i molt tensionats en el sectors ramaders que es veuen afectats directament per la fulminant escalada dels costos de producció (alimentació animal i energia). En aquest sentit, des que va començar el conflicte a Ucraïna, Mercolleida publica diàriament orientacions dels moviments del preus dels cereals en el mercat espanyol i internacional i informacions sobre l’estat dels fluxos comercials internacionals, en un moment en què els és molt difícil als operadors trobar referències vàlides.

Paral·lelament, el Consell d’Administració ha aprovat els comptes anuals corresponents a l’any 2021, pels quals l’entitat ha obtingut un resultat positiu de 63.115,30 euros (abans d’Impost de Societats).
Els beneficis bruts abans d’impostos de 63.115,30 euros suposen un descens respecte als comptes de l’exercici anterior, motivat per reestructuracions de la plantilla de Mercolleida, la qual cosa ha fet augmentar puntualment en aquest passat exercici la despesa de la massa salarial. Pel que fa als ingressos, la seva variació positiva es deu principalment al centre de negoci d’informació sobre el mercats agrícoles i ramaders que desenvolupa Mercolleida, amb uns ingressos per quotes d’usuaris que s’han incrementat en un +7,2% respecte a l’any passat, mentre que els ingressos per l’activitat immobiliària (lloguers) s’han reduït en un -3,7%.

Per últim, els membres del Consell d’Administració de Mercolleida han valorat positivament l’augment dels ingressos corresponent a l’activitat de la llotja agropecuària i han apostat per seguir en la mateixa línia de transparència i professionalitat, la qual cosa ha permès a Mercolleida convertir-se en una eina indispensable per al sector.