Mercolleida presenta un resultat positiu de 90.521,78 euros

27-02-2020 - 13:50 - Mercolleida

Mercolleida presenta un resultat positiu de 90.521,78 euros

El Consell d’Administració de Llotja Agropecuària Mercolleida ha aprovat aquest dijous els comptes anuals corresponents a l’any 2019, pels quals l’entitat ha obtingut un resultat positiu de 90.521,78 euros. Durant la reunió, que ha tingut lloc a les instal·lacions de Mercolleida, s’ha destacat novament la importància de la Junta de Preus del sector porcí, alhora que s’ha valorat positivament el funcionament dels altres mercats agropecuaris en els quals opera Mercolleida. 

La xifra de 90.521,78 euros suposa un increment del 200% respecte als comptes de l’exercici anterior i són el resultat d’un 14,84% més d’ingressos i d’un 8,04% més de despeses. Pel que fa als ingressos, el seu increment es deu principalment a l’explotació immobiliària de l’edifici de la seva propietat, ja que un cop van acabar les obres de reforma i ampliació de l’edifici al 2018, el nombre de lloguers que administra Mercolleida va augmentar, fent-ho també les partides rebudes per aquest concepte. D’altra banda, els ingressos que genera l’entitat com a llotja s’han mantingut estables.


Situació dels mercats

Pel que fa al funcionament de l’activitat de Mercolleida com a llotja agropecuària, s’ha destacat la importància de la Taula de Preus del sector porcí, de la qual en surt la cotització de referència estatal i europea. El 2019 ha estat un any en què el mercat ha evolucionat molt favorablement per tots els operadors de la taula, tant productors com escorxadors, tot i que els fabricants han patit les conseqüències d’un augment del preu de la carn. Aquest augment ha estat causat per l’afectació que ha tingut i està tenint la Pesta Porcina Africana en el mercat xinès, que provoca una forta demanda de carn, especialment procedent d’Espanya. 

En el boví, s’ha fet referència al bon funcionament de la taula del MonVac (Mercado en Origen Nacional del Vacuno de Carne), així com a l’ampliació dels seus membres amb la incorporació dos operadors més. Es tracta de Torre del Molet, de Lleida, i de Viñals Soler, d’Argentona, que actuaran com a productor i com a escorxador, respectivament.

En el mercat oví, s’ha posat de manifest la continuïtat pel que fa a la seva estreta dependència de la demanda d’animals vius de la zona de l’Orient Mitjà. 

La resta de mercats han tingut una evolució estable, destacant els baixos nivells de preu dels cereals i els alts nivells de preu del farratge. Pel que fa al sector fructícola, s’ha confirmat un excés d’oferta en el mercat de fruita de pinyol d’estiu, fet que ha comportat uns preus baixos en la seva liquidació.


Previsió 2020

La previsió per aquest 2020 és que la tendència dels mercats gestionats per Mercolleida continuï amb una situació similar a la de l’any 2019, amb un mercat molt dinàmic pel porcí i estable per a la resta. En aquest sentit, s’espera que les mesures que ha pres l’Administració pel que fa als preus que rep el productor i que en ocasions són per sota dels costos de producció, siguin efectives i ajudin als sectors afectats, en especial el fructícola.