Moren quatre gossos per Aujeszky a Navarra

04-02-2020 - 13:54 -

Moren quatre gossos per Aujeszky a Navarra

El Govern de Navarra ha confirmat la mort, amb símptomes compatibles amb la malaltia d'Aujeszky, de quatre gossos, que havien estat en contacte directe amb un mateix senglar, que es trobava malalt, en una fase de virèmia alta. La malaltia no afecta les persones, segons informa el departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient, que explica que tampoc es transmet entre gossos, el que significa que els animals afectats no són un risc per a la resta.

El virus únicament es contreu si un gos ingereix carn o vísceres d'un porc o d'un porc senglar infectat. En aquest cas, tot indica que la ingestió de virus es va poder produir en la pròpia cacera. Així, segons assenyalen, els indicis apunten que la javelina amb la qual van contactar els gossos es trobava malalta i en una fase de virèmia alta, excretant per això una gran quantitat de virus, el que va afectar els gossos de la cacera.

Aquest tipus de transmissió no és habitual, i els casos declarats en gossos s'associen gairebé íntegrament a l'alimentació per vísceres o carn. Les mostres dels animals morts han estat enviades a Laboratori Oficial de Referència per confirmar el diagnòstic.

Les poblacions silvestres de senglar són un reservori natural de la malaltia d'Aujeszky en la major part dels països d'Europa, i el virus pot mantenir-se de forma latent en elles. A Navarra els mostrejos oficials detecten una seroprevalença (percentatge d'animals positius) d'entre el 18 i 40%, en els mostrejos oficials anuals realitzats en els sis últims anys.