Obert el segon període d'audiència pública sobre el benestar animal durant el transport

08-02-2022 - 09:28 -

Obert el segon període d'audiència pública sobre el benestar animal durant el transport

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha iniciat aquest dimarts el període de segona audiència pública del projecte de reial decret sobre normes de sanitat i protecció animal durant el transport, per demanar l'opinió de les organitzacions representatives del sector i dels ciutadans interessats.

El seguiment de la implementació del Reial decret de 2016 sobre normes de sanitat i protecció animal durant el transport, dut a terme a través dels controls oficials de les comunitats autònomes i dels serveis veterinaris dels llocs de control fronterers i punts de sortida, ha evidenciat la necessitat d'introduir millores al text per millorar la protecció dels animals durant el transport.


Millores a la normativa

El projecte de reial decret incorpora algunes modificacions que donen resposta a les propostes rebudes al primer període de consulta pública, finalitzat el juny de 2021, que contribuiran a garantir el control i l'aplicació de la normativa en matèria de protecció dels animals durant el transport.

Entre altres qüestions, inclou les circumstàncies sota les quals un moviment es considera una activitat econòmica. Així mateix, els propietaris dels mitjans de transport podran sol·licitar la seva autorització de manera independent a l'autorització de transportista, a fi de contemplar la realitat cada cop més freqüent del lloguer de mitjans de transport.

Pel que fa al transport en vaixells de bestiar, s'ha inclòs l'obligatorietat de disposar de pigall per allotjar els animals malalts a cadascuna de les cobertes del vaixell. I, pel que fa al transport a través d'aeroports, s'ha especificat el tipus de formació que han de rebre els operadors que manipulin els animals.

La nova norma, que forma part del paquet legislatiu d'acompanyament del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna, pretén donar resposta a les recomanacions que es plantegen al respecte des de les instàncies comunitàries, dins de l'actual marc normatiu.

Aquesta segona consulta pública romandrà oberta del 8 al 16 de febrer de 2022.