Pla Prevenció Sanitat Animal (Interporc)

16-10-2018 - 13:30 - porcí

Pla Prevenció Sanitat Animal (Interporc)

En relació amb la propagació del virus de la pesta porcina Africana (PPA) per països del centre i est d'Europa, i davant el risc i amenaça d'entrada d'aquesta greu i devastadora malaltia al nostre país, amb conseqüències clarament catastròfiques per al nostre sector ( restriccions de moviments, tancament automàtic de les exportacions a molts països tercers i de la UE, etc., grans pèrdues econòmiques, etc.), insistim que és fonamental la ATENCIÓ:

* Extremar les mesures de bioseguretat a tots els nivells de la cadena productiva

* Extremar les mesures de neteja i desinfecció dels vehicles

* Disminuir i fins i tot frenar la importació d'animals vius i carn i productes carnis durant els propers mesos, fins a conèixer el desenvolupament i evolució de la malaltia

* Realitzar els controls pertinents en origen en cas de realitzar alguna importació

* Prendre les mesures de precaució pertinents amb els treballadors de països afectats

* Fer ús i divulgar els pòsters de bioseguretat editats per Interporc en granges, indústries, centres de desinfecció, transportistes, etc.

És per tant clau la conscienciació i sensibilització de tots els agents que intervenen en la cadena productiva del porcí.