Provacuno demana mesures al Govern estatal per fer front a la crisi del sector

06-04-2020 - 14:46 - boví

Provacuno demana mesures al Govern estatal per fer front a la crisi del sector

L'Organització Interprofessional de la Carn de Boví, Provacuno, ha traslladat al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació la seva preocupació pels efectes que la Covid-19 està provocant en totes les baules del sector de boví de carn. És per aquest motiu que després de la reunió de la junta directiva, es va acordar sol·licitar una sèrie de mesures que s'haurien de prendre en el marc de la Unió Europea.

Aquestes mesures són:

  • Activar de manera immediata el suport a l'emmagatzematge privat de peces nobles utilitzades en el canal HORECA.
  • Estudiar les ajudes directes al sector productor (engreixadors i vaques alletants) per a la seva manutenció i manteniment durant un termini major a l'habitual.
  • Obertura de compres d'intervenció pública per tal de donar resposta al mercat del boví major (vaques).


A més, la Interprofessional ha demanat una altra sèrie de mesures urgents de competència nacional:

  • Realitzar totes les accions necessàries per a mantenir i facilitar les exportacions tant de carn com d'animals vius a les principals destinacions en tercers països.
  • Impulsar un programa d'incentius fiscals per a ramaders, cooperatives, indústries i altres operadors indispensables en la cadena de subministrament afectats per aquesta situació. Bonificació dels tipus d'interès dels préstecs de l'ICO i d'una altra naturalesa avalats per l'Estat i desenvolupament d'eines financeres que permetin al sector productor afrontar l'impacte econòmic de la pandèmia.

D'altra banda, Provacuno ha traslladat al MAPA una sèrie de mesures a mig termini, amb una doble estratègia: nacional, on es promocioni la carn de boví produïda a Espanya, i internacional, fent un esforç addicional al més alt nivell per a l'obertura de mercats asiàtics que continuen tancats, concretament el mercat xinès, així com una vigilància dels volums i control exhaustiu de la carn d'importació via quota Hilton.