Publicada la Guia de l'assegurança agrària per a l'any 2019

10-04-2019 - 14:46 -

Publicada la Guia de l'assegurança agrària per a l'any 2019

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a través de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries, ha publicat la Guia de l'assegurança agrària per a l'any 2019, que conté una presentació del Sistema d'Assegurances Agràries Combinades, així com les principals novetats per a l'any 2019 .

Aquest document inclou una descripció de totes les línies d'assegurances compreses en el 40è Pla d'Assegurances Agrari Combinats, incloent els diferents tipus de subvenció que es concedeixen des del Ministeri, i els percentatges concrets establerts per a cada línia d'assegurança i modalitat de contractació a la que poden optar agricultors, ramaders, aqüicultors i propietaris forestals.

Aquest document constitueix una valuosa informació per a tots aquells productors que vulguin conèixer l'estructura, composició i funció de les diferents entitats que participen en el Sistema, així com les condicions per assegurar les seves produccions en l'any 2019.

L'Assegurança Agrària és una eficaç eina per a la gestió dels riscos no controlables pels productors. En l'actualitat poden garantir-se la pràctica totalitat de les produccions agràries. Des ENESA es continuarà treballant per millorar i perfeccionar l'assegurança agrària, tot això en col·laboració amb la resta d'agents del Sistema.