Raúl Muñiz, nomenat president del grup d'oví i cabrum del COPA-COGECA

12-06-2023 - 09:10 - oví

Raúl Muñiz, nomenat president del grup d'oví i cabrum del COPA-COGECA

Raul Muñiz, representant de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya i president d'Interovic, és el nou president del Grup de Treball oví i cabrum del COPA-COGECA. Durant la seva elecció a Brussel·les, Raúl Muñiz ha destacat que el seu objectiu és traslladar a les institucions comunitàries la importància del sector oví i cabrum des del punt de vista econòmic, social i mediambiental, la seva contribució al Pacte Verd Europeu, i que es tinguin en compte els seus interessos en les negociacions i acords amb països tercers. Muñiz ha recordat que l'Estudi de la Comissió Europea sobre l'impacte acumulatiu dels acords comercials conclou que l'oví és un dels sectors més afectats pels acords comercials de tercers països.

Una altra de les seves prioritats és la defensa del sector europeu davant les propostes que la Comissió planteja publicar properament com la de benestar animal, amb la qual pretén restringir el transport d'animals vius, qüestió molt important per a Espanya i on la UE ja té les regles més estrictes a nivell mundial, o la de sistemes alimentaris sostenibles.

Per Muñiz la capacitat productora i exportadora d'oví i cabrum està en risc a la UE. Als alts costos de producció i l'escàs relleu generacional, s'uneixen el creixement de les importacions de països tercers, una competència deslleial perquè es produeixen sota unes regles mediambientals i laborals més laxes a les europees.

Durant el seu mandat treballarà a més per promoure les cooperatives agroalimentàries en aquest sector com a instrument fonamental perquè ramaders i ramadera puguin obtenir més valor afegit de les seves produccions. Segons el parer de Muñiz, en el marc actual, els ramaders per si sols tindran moltes dificultats per emprendre els reptes, i només des de la col·laboració i l'associacionisme entre ells, en empreses com les cooperatives, farà que uneixin esforços, sinèrgies, millorin la seva eficiència, augmentin el valor afegit i, aprofitin les oportunitats que el mercat pugui oferir a aquesta producció sostenible i de qualitat.

La presidència del Grup del COPA-COGECA és un repte i una oportunitat, ha declarat Muñiz, que ha posat en valor el lideratge d'Espanya que, després del Brexit, ha esdevingut el primer productor d'oví de la UE amb el 26% de la producció europea i segon en el cas del cabrum amb el 22% després de Grècia. El bestiar d'oví i cabrum són fonamentals per mantenir el teixit socioeconòmic del medi rural, evita la despoblació i, a més, manté la sostenibilitat mediambiental, evita els incendis forestals i preserva la biodiversitat.


Sobre Raúl Muñiz

Raul Muñiz és veterinari i ramader a Extremadura, soci de la Cooperativa San Isidro amb 200 ramaders i 10.000 caps de producció. A més, treballa i col·labora per a la cooperativa de segon grau EA Group, la cooperativa d'oví més gran d'Europa que aglutina 1000 petits ramaders amb més de 800.000 caps de bestiar, amb dos escorxadors i sala d'especejament. També participa a la cooperativa Comercial Ovinos dedicada a la comercialització i transformació de llana de més d'1 milió d'ovelles.

A Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya forma part del consell sectorial d'aquest sector, que aglutina 104 cooperatives d'oví i cabrum amb una facturació de més de 600 milions d'euros. A més, és president de l'organització interprofessional Interovic, associació que aglutina tot el sector de l'oví i el cabrum a Espanya, tant agricultors, cooperatives, comerç i indústria.

El COPA i la COGECA són les organitzacions que representen els interessos dels agricultors i cooperatives de la UE representant més de 7 milions d'agricultors i 22.000 cooperatives a tota la UE.