S'activa el control de temperatura al transport d'animals vius durant l'estiu

13-06-2023 - 09:50 -

S'activa el control de temperatura al transport d'animals vius durant l'estiu

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el conjunt de les comunitats autònomes activaran, a partir d'aquest dijous 15 de juny i fins al proper 15 de setembre, el pla d'actuacions per controlar la temperatura als transports d'animals vius durant aquest estiu. Les mesures afecten els desplaçaments amb destinació tant a Estats membres de la Unió Europea (UE) com a països extracomunitaris, inclosos els transports per carretera als ports de Cartagena i Tarragona amb destinació a l'exportació que durin més de 8 hores, i els transports en vaixells de càrrega rodada amb destinació a les Canàries.

La normativa comunitària estableix que als llargs trasllats d'animals vius per carretera (èquids, bovins, ovins, caprins i porcins) s'ha de mantenir, a l'interior del vehicle, un interval de temperatura de 5ºC a 30ºC, amb una tolerància de +/- 5º C en funció de la temperatura exterior. Per tant, el vehicle ha d'estar equipat amb un sistema de control i de registre de la temperatura.

Del 15 de juny al 15 de setembre, l'autoritat competent al lloc d'origen verificarà que les previsions de temperatura durant el viatge previst es mantindran en els intervals que marca la normativa comunitària. Si no fos així, comunicarà a l'organitzador que ha de modificar la planificació del viatge, ja que no s'autoritzaran els viatges la previsió dels quals indiqui que les temperatures superaran els 35ºC.

A més, una vegada autoritzat el desplaçament, l'autoritat competent sol·licitarà a l'organitzador que, juntament amb la devolució del quadern de bord obligatori, s'enviïn els registres de temperatura realitzats durant tot el trajecte per comprovar que s'han complert els rangs de temperatura previstos a la legislació vigent.

Tal com es realitza des de l'any 2019, aquest pla complementa altres controls que fan els cossos i les forces de seguretat de l'Estat de forma independent o en col·laboració amb les autoritats competents del conjunt de les comunitats autònomes.