"Som dones de cooperatives agroalimentàries"

06-03-2020 - 14:32 -

"Som dones de cooperatives agroalimentàries"

Article d'opinió de Jerónima Bonafé Ramis, presidenta AMCAE i consellera de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya.


El dia Internacional de la Dona ens recorda la importància i la necessitat que tots els dies de l'any, homes i dones construïm un 8 de març. Aquest és el motor que ens mou a tot l'equip de professionals que treballem, des del convenciment absolut, per consolidar una igualtat efectiva i real entre dones i homes en el sector cooperatiu agroalimentari.

Tot i l'avanç experimentat en els darrers anys, hem passat d'un 3,5% a aproximadament un 7% de dones en els consells rectors de cooperatives, el sector segueix caracteritzant-se per ser un món d'homes que de manera tímida comencen a donar visibilitat a les seves companyes.

Per Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya i per a la seva Associació de Dones, AMCAE, que tinc l'honor de presidir, parlar de la DONA, dels seus èxits i avenços en un entorn com és el rural, agrícola i ramader, suposa una gran responsabilitat. Si volem construir entre tots fonaments sòlids i sostenibles en el cooperativisme hem de donar major visibilitat al 25% de dones sòcies de cooperatives i per descomptat, un major empenta a la seva presència en els òrgans de decisió.

Com a Organització representativa del sector cooperatiu agroalimentari, estem orgullosos que a poc a poc la dona cooperativista cobri un paper cada vegada més rellevant i decisiu. Sense DONES, els nostres objectius i la nostra missió no serien possible, ni de bon tros, real ni veritable. Les dones som necessàries per impulsar el model cooperatiu empresarial, professionalitzat, amb dimensió rellevant, generador de valor i competitiu. I a més contribuïm de la mateixa manera que els homes a la sostenibilitat en els seus tres vessants, econòmica, mediambiental i social.

En aquest dia especial, vull retre tribut a totes les dones de món, sense cap excepció, amb una consideració particular i un reconeixement indiscutible, a totes aquelles dones referents en el sector cooperatiu agroalimentari. Moltes d'elles no són conscients, però gràcies a les seves experiències i bones pràctiques, que ens han acompanyat en aquest camí, han transmès i impulsat l'empoderament que totes nosaltres portem dins d'una manera o altra.

Dones amb diferents perfils, presidentes, rectores, directives, tècniques, treballadores en diferents categories, totes elles han estat les inspiradores, les que han fomentat, motivat, han donat i segueixen donant continuïtat a la sostenibilitat social dels nostres territoris, les que fan possible que en les organitzacions siguem sensibles a plantejar noves qüestions i nous escenaris en pro del principi d'equitat entre dones i homes.

En aquests temps que corren en què la societat demostra ser una mica més sensible, en matèria d'igualtat de gènere, les dones hem anat donant passos decisius i constructius, generant aliances i xarxes, articulant estructures sòlides i obrint buits i espais per a altres dones. La sororitat s'ha fet latent i ha començat a formar part del nostre avanç i del nostre ADN, i és que tenint en compte que el camí és llarg, i que la meta no s'albira ni a curt, ni a mitjà termini, l'entesa i l'ajuda entre dones ha de formar part de la nostra motxilla.

No podria concloure aquest article sense deixar de posar en valor l'acompanyament de tots aquells homes cooperativistes que ens donen suport en el camí, i als que seguim necessitant per a la construcció d'una societat el més igualitària possible.

Benvingut Dia Internacional de la Dona.