Un manual sobre les plagues del blat i els mitjans per a combatre-les

03-05-2019 - 12:41 - cereals i farratges

Un manual sobre les plagues del blat i els mitjans per a combatre-les

La Junta d'Extremadura ha elaborat un manual informatiu sobre les plagues del blat i els mitjans per combatre-les, amb un apartat de bones pràctiques com l'enterrat del rostoll i la rotació de cultius, que ha estat editat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

En aquest butlletí informatiu es defineixen les plagues del mosquit del blat (Mayetiola destructor) i 'tronchaespigas' (Calamobius filum). Així mateix, analitza i exposa els controls disponibles per combatre aquestes plagues enfront dels tradicionals tractaments insecticides i crema de rostolls, uns procediments que resulten "contaminants per al medi ambient", segons informa la Junta en una nota de premsa.

Al manual s'indica que els experiments realitzats sobre el cremat del rostoll han demostrat que la seva eficàcia és "molt reduïda" en la prevenció d'aquestes plagues. Per substituir aquests procediments, es recullen un conjunt de bones pràctiques per evitar aquesta invasió i també s'indiquen els tractaments químics autoritzats contra el 'tronchaespigas'.

En l'apartat de bones pràctiques es proposa l'enterrat de rostoll un cop recollida la collita, amb la intenció que els insectes que van afectar el cultiu no puguin tornar a sortir i propagar la plaga, sobretot a finals d'agost, que és la data més propícia per a això. També s'aconsella la rotació de cultius per no sembrar blat dos anys consecutius en la mateixa parcel·la. En les investigacions realitzades a Extremadura per a determinar la possible relació entre l'alternativa de cultiu i la gravetat de la plaga, s'aprecia que a mesura que es repeteix el cultiu de blat, s'agreuja el parasitisme de l'insecte.

Pel que fa a la plaga del mosquit, és recomanable realitzar la sembra a mitjans de tardor per evitar que el blat no estigui sembrat o nascut quan apareguin els insectes amb les primeres pluges, evitant així el desenvolupament de la primera generació de Mayetiola (plaga del mosquit). Entre les tasques del cultiu, el "aricado" (llaurar molt superficialment) té un efecte positiu contra la plaga i el moment adequat és la fase de fillol. El mosquit que provoca aquesta plaga té una gran semblança amb el mosquit comú i el primer símptoma es produeix al final de la tardor i començament de l'hivern amb l'aparició de rodals de plantes amb poc vigor, o exemplars morts en els sembrats de blat.

Quan les primaveres són llargues i humides es produeix un altre símptoma: el pes de l'espiga i la tija debilitat pel parasitisme del mosquit provoquen el trencament de la canya per la base.

Segons reflecteix la publicació, els danys principals consisteixen en "doblegaments" de l'espiga amb posterior caiguda a terra, i la canya sense espiga, el que impossibilita la recollida amb recol·lectora.