El boví espanyol i francès demana reformular la legislació sobre el transport d'animals

16-06-2023 - 10:02 - boví

El boví espanyol i francès demana reformular la legislació sobre el transport d'animals

Professionals espanyols i francesos del sector boví integrats a Asoprovac i Interbev han organitzat diferents jornades aquesta setmana a Barcelona en què han fet valoració de l'actual reglament europeu sobre el benestar animal en matèria de transport. En línies generals, les preocupacions són tres: la manca de base científica, que s'ha obviat l'experiència dels professionals, i l'evolució dels camions utilitzats per al transport d'animals vius. Les reflexions exposades, basades en la seva experiència, han tingut lloc després que es filtrés un estudi relatiu a les propostes de legislació europees per a la legislació futura de benestar animal.

En primer lloc, tant Asoprovac com Interbev asseguren que no servirà de res l'esforç de la Comissió, el Parlament, les administracions nacionals, ni les ONG, si no s'actua en aquells aspectes crítics que són realment limitants per al benestar dels animals. A més, els professionals a Espanya, respecte a les recomanacions de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i les propostes que estaria estudiant la CE, insisteixen en la importància de no centrar la regulació a limitar temps de viatge o temperatures, sinó en el maneig que es fa dels animals en aquestes condicions. Per això, opinen, “escoltar l'experiència dels professionals és fonamental”.

Per Asoprovac no és sorprenent que les propostes professionals dels dos països siguin força coincidents pel que fa als punts de millora i aquells que consideren que estan realment funcionant de l'actual norma. S'espera poder comptar els propers dies amb una proposta consensuada entre els dos països que pugui ser presentada a les administracions competents. En paraules de Ricard Godia, president d'Asoprovac, “després de gairebé 20 anys d'aplicació de l'actual legislació per part del sector, excloure del debat les propostes professionals consensuades seria un error greu per a l'objectiu perseguit per la norma, que no hauria de ser un altre que el de la real millora del benestar dels animals europeus.”

Així, les dues associacions organitzadores, juntament amb la Federació francesa de Comerciants (FFCB) i Coop de France que també van participar a les jornades, demanen consens i diàleg amb els professionals, fins avui inexistent, a l'hora d'establir una norma de futur que permeti integrar realment propostes de millora que posicionin la UE com a líder en la real protecció dels animals i permetin una millor translació de les condicions a països tercers.